ABOUT US

O NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Od svojho založenia v roku 2000 sa OTTO Work Force stala najväčším medzinárodným poskytovateľom služieb sprostredkovania zamestnania v Európe s pobočkami v HOLANDSKU , POĽSKU , NEMECKU , BULHARSKU, RUMUNSKU, ČESKEJ REPUBLIKE, SLOVENSKU, MAĎARSKU, CHORVÁTSKU, taktiež NA UKRAJINE a MOLDAVSKU. OTTO verí v trh práce bez hraníc a zameriava sa na inovácie a rešpekt k medzinárodným zamestnancom.

OTTO je od roku 2018 súčasťou GLOBAL OUTSOURCING GROUP INC. japonskej pracovnej agentúry kótovanej na tokijskej burze. Outsourcing INC. má silné zastúpenie na ázijskom trhu, v Austrálii, Európe a Južnej Amerike. Skupina má viac ako 30 dcérskych spoločností v Japonsku a 60 po celom svete a jej spoločné tržby presahujú 3,5 miliardy EUR ročne.

Color Icon
MISSION AND VISION

POSLANIE A VÍZIA

OTTO Work Force verí v trh práce bez hraníc. Ako líder v oblasti medzinárodného náboru neustále hľadáme nové koncepty, aby sme optimálne vyhoveli potrebám našich klientov a zamestnancov.

STARÁME SA O NAŠICH ZAMESTNANCOV je motto, ktoré nás sprevádza každý deň. Naším prvoradým cieľom je postarať sa o našich zamestnancov, či už stálych alebo dočasných. Nová strategická vízia na roky 2020-2024: „Cesta Šťastného Pracovníka“ znamená, že OTTO plánuje a sprevádza zamestnancov počas ich kariéry v našej organizácii. Definovanie cesty zamestnanca nám umožňuje identifikovať najdôležitejšie momenty, od náboru, cez povýšenie, až po kariérny rozvoj.

NAŠE CERTIFIKÁTY

Uvedomujeme si, aká dôležitá je pre vás kvalita našich služieb, a preto k našim zamestnancom a klientom pristupujeme individuálne. Neustále sa rozvíjame, aby sme dokázali efektívne reagovať na meniacu sa realitu na trhu práce pri zachovaní najvyššej úrovne služieb. Príslušnosť k mnohým združeniam a získané certifikáty zdôrazňujú našu snahu o zabezpečenie najvyššej kvality.

Certificates_ABU Certificates_SNA Certificates_VCA Certificates_GRAYDON Certificates_HR Certificates_PLNL Certificates_BCC
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ PODNIKANIA

Vyváženie ekonomického úspechu so sociálnou zodpovednosťou podnikov je základným kameňom skupiny OTTO. Našu stratégiu spoločenskej zodpovednosti realizujeme na mnohých úrovniach: zapájame sa do spoločenských, kultúrnych a športových aktivít. Staráme sa o tých, ktorí to potrebujú, vedieme dialóg so zamestnancami a klientmi a investujeme do vlastného rozvoja. Firemná spoločenská zodpovednosť v každodenných činnostiach OTTO pozostáva z:

  • ponuka vysokokvalitnych sluzieb,
  • záväzok dodržiavať etické princípy a hodnôty spoločnosti,
  • férová personálna politika,
  • bezúhonnosť pri jednaní so zákazníkmi a dodávateľmi,
  • Rešpekt k prírodnému prostrediu,
  • podnikať sociálne a charitatívne iniciatívy.