Základné hodnoty

Aby sa veci posúvali vpred, musia byť naši ľudia schopní ich posúvať vpred. Nejde len o to, ČO robíme, ale aj AKO to robíme.
Sedem základných hodnôt
Naša organizácia vyznáva 7 základných hodnôt, ktoré v angličtine spolu tvoria slovo R E S P E C T – Ú C T A. Existencia celého nášho podnikania závisí od úcty, s ktorou pristupujeme k našim zamestnancom, našim klientom, k sebe navzájom a k svetu okolo nás. Väčšina našich zamestnancov pochádza z iných štátov. Zaslúžia si rovnaké zaobchádzanie ako ľudia zo štátu, v ktorom pracujú. Aj naši klienti si zaslúžia úctu. Vďaka nim existujeme.

Sedem základných hodnôt spoločnosti OTTO Work Force

Úcta je základom našej spoločnosti… a naša každodenná výzva.

Result (výsledok)

Sme nákladovo efektívni a zameraní na dosiahnutie cieľa

European (európskosť)

Neveríme v hranice, veríme v kvalitu

Socially involved (sociálna angažovanosť)

Záleží nám na našich kolegoch a na svete okolo nás

Performance (výkon)

Vždy ideme o krok ďalej

Empowerment (zmocnenie)

Umožňujeme našim ľuďom prijať zodpovednosť

Customer excellence (dokonalosť vo vzťahu k zákazníkovi)

Sústredíme sa na to, aby sme svojim klientom poskytovali najlepšie služby

Transparent (transparentnosť)

Veríme v otvorenosť