Súkromie a vyhlásenie cookie

OTTO Work Force rešpektuje súkromie návštevníkov webových stránok www.ottoworkforce.sk a www.ottoworkforce.com a zaručujr, že akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnente sú považované za dôverné. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Postup týkajúci sa rozhovorov:

Keď podáte žiadosť prostredníctvom našich webových stránok, budeme žiadať od Vás vaše osobné údaje. Údaje budú použité výhradne na to, aby umožnilo zodpovedný, efektívny a účinný proces náboru a výberu. S vaším súhlasom, budú data uložené po dobu jedného roka po skončení výberového konania. V prípade nesúhlasu z vašej strany, uložené data po ukončení výberového konania budú na základe vašej žiadosti odstránené  po štyroch týždňov.

Kontaktný formulár:

Po vyplnení kontaktného formulára na našich webových stránkach alebo keď nám pošlete e-mail, údaje, ktoré ste uviedli budú uložené tak dlho, ako, v závislosti od povahy formy alebo obsahu vašej e-mailovej správy potrebné, pre ich riešenie, pričom údaje budú odstránené.

Právo kontroly:

Máte nárok na zobrazenie svojích osobných údajov. Máte tiež nárok na zmeny alebo odstránenie zaznamenaných osobných údajov. V tomto ohľade môžete nás kontaktovať na info@ottoworkforce.eu .

Použitie Cookies:

S cieľom poskytnúť vám najlepšie možné služby, tento web využíva Cookies. Cookies je malý súbor, ktorý je odoslaný so stránkami tohto webu je uložený na pevnom disku vášho počítača prostredníctvom prehliadača. Cookies sprevádza vaše návštevy webových stránok. Cookies sa používa pre jeho funkčnosť na webových stránkach a pre jeho jednoduché použitie.

You can block the use of cookies by selecting the appropriate settings in your browser. However, we wish to point out that in this case you might not be able to use all features of this website. On our website we make use of the following types of cookies:

Môžete zablokovať používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Avšak, chceme poukázať na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Na našich webových stránkach využívame nasledujúce typy súborov cookies:

  1. Funkčné súbory cookies:

Tieto cookies umožňujú správne fungovanie našich webových stránok. Tieto súbory cookies uľahčujú navigáciu na našich webových stránkach a uloženie určitých preferencii alebo nastavenia, ktoré máte uvedené.

  1. Analytické súbory cookies:

Používame Google Analytics, webovú analytickú službu Google. Google Analytics zhromažďuje informácie o tom, ako naši návštevníci používajú webové stránky, pokiaľ ide o počeť návštevníkov populárnych stránok a tém. Táto informácia sa používa pre lepšiu prispôsobilosť našich stránok a potrebám návštevníkov. Prijali sme nasledujúce opatrenia na podporu a ochrany súkromia, pokiaľ ide o používanie Google Analytics:

  • Podpísali sme zmluvu o spracovaní údajov so spoločnosťou Google;
  • Sme zamaskovali poslednú časť (oktet) vašej IP adresy. To sa deje pred vašou IP adresou, ktorá je uložená spločnosťou Google;
  • Možnosť “Zdieľanie dát” prostredníctvom aplikácie Google Analytics je vypnuté;
  • Nepoužívame iné sluýby Google services v spojení so službou Google Analytics-cookies.

Môžete tiež zakázať používanie Google Analytics, inštaláciou Analytics Opt-out Browser Add-on cez http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)

Môžete zmeniť nastavenia cookies pomocou (internet) ponuke možností vo vašom prehliadači.

Vyhradzujeme si právo na úpravu tohto Cookies vyhlásenia. Na tejto stránke nájdete vždy najnovšiu verziu.

Tieto podmienky boli naposledy zmenené 9. októbra 2015.