Stáž/pridelenie

Spoločnosť OTTO Work Force je špecialistom na nábor zamestnancov na miestnej a medzinárodnej úrovni. Kladieme dôraz na kvalitu viac než na národnosť. Preto máme bohaté skúsenosti s umiestňovaním flexibilných a motivovaných zamestnancov. Okrem toho disponujeme rozsiahlymi odbornými znalosťami v celom rade špecializovaných oblastí.

Každý deň pracuje pre našich klientov viac ako 15 000 motivovaných zamestnancov. Vďaka nášmu jedinečnému spôsobu náboru a testovania vyhovujú títo zamestnanci profilu, ktorý sme spoločne s klientom zostavili. Tak pre svojich klientov vyberáme výlučne najlepších zamestnancov.

(H2)Viac informácií?
Máte záujem o podrobnejšie informácie o príležitostiach z ponuky spoločnosti OTTO Work Force? Alebo hľadáte kvalifikovaných ľudí? Kontaktujte nás.