Služby spoločnosti OTTO

na mieste

Služby na mieste sú prominentnou súčasťou nášho balíka služieb. Tam, kde sa pravidelne využívajú veľké skupiny flexibilných pracovníkov alebo existuje kolísavá potreba veľkého počtu flexibilných pracovníkov, je úloha poradcu pre flexibilné zamestnávanie nezastupiteľná. V takýchto prípadoch vám ponúkame naše služby „na mieste prevádzky“ a voláme ich „On-Site“ služby.

Na mieste prevádzky
V zastúpení klienta zabezpečíme všetky potrebné služby na mieste klientovej prevádzky s cieľom uľahčiť jej chod vo vzťahu k flexibilným pracovníkom a (podľa potreby) pracovníkom na dobu určitú. Tak máme blízko k plánovaniu a dokážeme predvídať. Vďaka nášmu veľkému súboru flexibilných zamestnancov sme schopní reagovať na náhle špičky a môžeme garantovať optimálny počet pracovníkov (obsadenosť). Ich počet dokážeme podľa potreby v priebehu niekoľkých hodín zvýšiť , alebo tiež znížiť. Každý deň sme preto schopní zaručiť nasadenie flexibilných pracovníkov podľa priania klienta. Tak je zaručená kontinuita výroby a z toho vyplývajúce zníženie nákladov a skvalitnenie procesu.

Viac informácií?
Máte záujem o podrobnejšie informácie o príležitostiach z ponuky spoločnosti OTTO Work Force? Alebo hľadáte kvalifikovaných ľudí? Kontaktujte nás.