Postup

Spoločnosť OTTO Work Force vždy hľadá ľudí, ktorí dokážu posúvať veci vpred. Nestačí byť len dobrý, my chceme iba najlepších. Týchto ľudí vyberáme pre vás, pretože tí najlepší dokážu posúvať veci vpred aj u vás. Aby sme našli ľudí, ktorí spĺňajú vaše nároky na pracovné sily, absolvujeme spolu s vami niekoľko krokov:

Analýza potrieb

Analýza potrieb
Spoločne identifikujeme vaše nároky na pracovnú silu. Analyzujeme požadované funkčné a kompetenčné profily a ďalšie aspekty, ktoré sú pre vás dôležité. Sústredíme sa pri tom na tvrdé (hard) a mäkké (soft) zručnosti.

Párovanie

Párovanie
Po zmapovaní vašich nárokov na pracovnú silu vyberie náš systém z aktuálnej databázy najvhodnejšieho kandidáta. V prípade, že taký kandidát nie je k dispozícii, zadáme náborovú požiadavku našim náborovým kanceláriám v Holandsku, Nemecku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Náborový a výberový postup sa označuje ako „párovanie“, pretože spájame vaše požiadavky na pracovnú silu s našimi zamestnancami tak, aby sme dosiahli čo najväčšiu zhodu.

Výber

Výber
Výber najlepšieho kandidáta pozostáva z týchto krokov:
• Registrácia: nábor začína vstupným pohovorom. Pri ňom venujeme veľkú pozornosť dosiahnutému vzdelaniu a praxi (potenciálneho) zamestnanca. Veľmi dôležitá je pre nás aj motivácia a prvý dojem.
• Test: v procese výberu využívame celý rad špeciálnych testovacích metód. U (potenciálnych) zamestnancov testujeme aspekty ako sú zodpovednosť, nasadenie, zvládanie odlúčenia od domova, stabilita a jazykové schopnosti. Výsledkom testov je výkaz pracovných kvalít. Na základe tohto výkazu možno kandidáta spárovať s príslušnými funkčnými profilmi alebo voľnými pracovnými miestami.
• VOG (certifikát dobrého správania): každý zamestnanec spoločnosti OTTO musí mať VOG, ktorý sa vyžiada v krajine pôvodu.

Výkon zamestnania

Výkon zamestnania
Zamestnanci u vás nikdy nezačnú pracovať bez náležitého poučenia. Novým zamestnancom poskytujeme príručku „Ako sa pracuje v…“. Obsahuje všetky informácie o povinnostiach, pravidlách a o vás ako zamestnávateľovi. Navyše v prvý deň alebo pri nástupe väčšieho počtu nových zamestnancov bude vždy prítomný náš On-Site Manager alebo Account Manager. Tento manažér je kontaktnou osobou pre vás ako klienta, aj pre zamestnancov, ktorí u vás pracujú. On-Site Manager alebo Account Manager je zodpovedný za poskytnutie potrebných informácií, zácvik na pracovisku, riadenie a sledovanie kvality a kvantity výkonu a vyhľadávanie možností na optimalizáciu procesov.

Plánovanie

Plánovanie
On-Site Manager alebo Account Manager spoločne s vami vypracuje plán, ktorý zohľadní krátkodobé aj dlhodobé potreby. Odhad vývoja považujeme za veľmi dôležitý aspekt, vďaka ktorému budete mať prístup k stabilnému súboru zamestnancov. Na základe kvalitného odhadu vývoja môžeme napríklad zaručiť, že včas identifikujeme prípadnú potrebu prísunu nových zamestnancov či (pre)školenia súčasných zamestnancov.

Zabezpečenie kvality

Zabezpečenie kvality
Spoločnosť OTTO Work Force je synonymom najvyššej kvality. Dôkazom toho je skutočnosť, že sme v rade štátov držiteľmi certifikátov a uznaní, ktoré predstavujú najvyšší štandard kvality. Spoločne s naším vedením zaručujeme kvalitu spolupráce niekoľkými spôsobmi:
• Vypracovanie dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA) s jasne definovanými cieľmi
• Rozhovory so zamestnancami s cieľom vyhodnotiť a posúdiť ich pracovný výkon
• Dôraz na trvalý rozvoj zamestnancov
Dôraz na optimalizáciu procesov a nákladovo úsporné procesy.
• Prehľadná a transparentná konzultačná štruktúra
Krátke komunikačné linky.
• Prehľadný postup prijímania a vybavovania sťažností

Viac informácií?
Máte záujem dozvedieť sa viac o príležitostiach z ponuky spoločnosti OTTO Work Force? Kontaktujte nás.