Práca v spoločnosti OTTO

Hoci sme známi predovšetkým ako agentúra medzinárodného zamestnávania, náš balík služieb je oveľa bohatší. V uplynulých rokoch výrazne napredujeme v špecializovaných oblastiach: služby na mieste, pridelení zamestnanci a outsourcing, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Služby spoločnosti OTTO na mieste

Spoločnosť OTTO poskytuje služby priamo na mieste klientovej prevádzky. Nazývame ich službami na mieste (On-Site). Sme tak klientovi nablízku a dokážeme uvažovať dopredu z hľadiska plánovania a zmien ad hoc.

Stáž a pridelenie

Máme bohaté skúsenosti s umiestňovaním flexibilných a motivovaných zamestnancov. Okrem toho disponujeme rozsiahlymi odbornými znalosťami v celom rade špecializovaných oblastí.

Outsourcing

Preberáme externe zabezpečované podnikové činnosti spoločností a organizácií. Zodpovednosť za ich realizáciu je na nás.

Nábor a výber

Umiestňujeme zamestnancov z jedného štátu alebo regiónu v inom štáte alebo regióne.

Prevádzkový postup

Aby sme zaručili, že nájdeme ľudí, ktorí spĺňajú nároky nášho klienta na pracovné sily, absolvujeme spolu niekoľko krokov.

Certifikácia

Naše úsilie o dosiahnutie najvyššieho štandardu kvality sa opiera o celý rad členstiev a certifikátov.