Prečo spoločnosť OTTO?

Od svojho vzniku v roku 2000 zaznamenala spoločnosť OTTO Work Force obrovský rast a dosiahla pozíciu najväčšej medzinárodnej zamestnávateľskej organizácie v Európe. Poskytujeme pomoc zamestnancom z jedného štátu s dočasnou prácou v inom štáte. Naša spoločnosť má tiež rozsiahlu ponuku zamestnania pre ľudí v ich domovských štátoch. Prostredníctvom našej spoločnosti je zamestnaných viac ako 15 000 flexibilných pracovníkov najmä v Holandsku, Nemecku a Poľsku. V západnej a strednej Európe prevádzkujeme spolu 50 pobočiek. OTTO Work Force je súkromná spoločnosť.

Základné hodnoty

Naša spoločnosť vyznáva 7 jasných základných hodnôt, ktoré v angličtine spolu tvoria slovo RESPECT – ÚCTA

Práca a život v Holandsku

V Holandsku máme každý deň umiestnených približne 5000 flexibilných pracovníkov. Väčšina našich zamestnancov, ktorí (dočasne) pracujú v Holandsku, pochádza z iných štátov.

Práca a život v Nemecku

Nemecká ekonomika ide na plný výkon a dopyt po flexibilných pracovníkoch z Nemecka aj z iných štátov je značný.

Práca a život v Poľsku

Poľsko prosperuje a vytvára mnoho nových pracovných príležitostí v priemysle, logistike i maloobchode. Práve tieto oblasti sú motorom nášho podnikania. Ponúkame aj prácu v iných štátoch.

Odvetvia

Každý deň pracujú zamestnanci spoločnosti OTTO Work Force v oblasti logistiky, výroby, v potravinárskom priemysle a v poľnohospodárstve.

Akadémia spoločnosti OTTO

Čo je najdôležitejšie, máme skutočný záujem investovať do rozvoja vašich schopností. Ďalšie vzdelávanie, kurz alebo odborná príprava vám môžu v krátkom čase priniesť príležitosť začať zaujímavú kariéru.