Odvetvia

Spoločnosť OTTO Work Force sa od svojho vzniku v roku 2000 v krátkom čase stala na európskom trhu poprednou spoločnosťou poskytujúcou zamestnávateľské služby. Každý deň pracujú tisícky zamestnancov spoločnosti OTTO Work Force v oblasti maloobchodu, logistiky, výroby, v potravinárskom priemysle a v záhradníctve.

Maloobchod
Spoločnosť OTTO je špecialistom na odvetvie maloobchodu. Uspokojujeme dopyt po flexibilných pracovníkoch v logistických centrálach rôznych reťazcov supermarketov, reťazcov predajní s módou a iných známych obchodov. Väčšinou ide o pracovníkov pre príjem objednávok, ale umiestňujeme aj vodičov vysokozdvižných a skladových vozíkov, prekladačov, baličov a vedúcich skladu.

Logistika
Mnohí naši zamestnanci pôsobia na pozíciách v oblasti logistiky v rôznych distribučných centrálach a skladoch. Každý deň pracujú tisícky zamestnancov spoločnosti OTTO Work Force na pozíciách pracovníkov pre príjem objednávok, vodičov vysokozdvižných vozíkov, pracovníkov v sklade, ktorí vybavujú objednávky podľa hlasových pokynov počítačového systému (voice pickers), vodičov skladových vozíkov, vedúcich liniek, majstrov a pracovníkov distribúcie.

Výroba
Každý deň pracujú tisícky zamestnancov spoločnosti OTTO Work Force na pozíciách pracovníkov vo výrobe v rôznych procesoch. Umiestňujeme pracovníkov do výroby a montáže v automobilovom priemysle, kovovýrobe a ďalších odvetviach.

Potravinársky priemysel
Prostredníctvom spoločnosti OTTO Work Force pracuje mnoho pracovníkov v mäsovýrobe (priemysle spracovania mäsa), pekárňach a cukrárňach, prevádzkach na krájanie zeleniny a na spracovanie rýb.

Záhradníctvo
Záhradníctvo zaznamenalo v uplynulých rokoch pozoruhodný vývoj. Mnoho procesov v ňom už nemá striktne poľnohospodársku, ale skôr logistickú povahu. Typické výrobné procesy sa už nevyskytujú len v priemysle, ale často ich vidieť aj v záhradníctve. Každý deň pracujú stovky zamestnancov spoločnosti OTTO Work Force v rôznych procesoch tohto odvetvia. Svojich zamestnancov umiestňujeme napríklad u pestovateľov kvetov, ovocia a rastlín.

Viac informácií?
Máte záujem o podrobnejšie informácie o príležitostiach z ponuky spoločnosti OTTO Work Force? Alebo hľadáte kvalifikovaných ľudí? Kontaktujte nás.