Misia a vízia

Misia
Spoločnosť OTTO Work Force verí v jeden európsky trh práce bez hraníc. Ako popredná spoločnosť na trhu služieb medzinárodného náboru zamestnancov neustále hľadáme nové koncepcie, aby sme v oblasti flexibilnej práce dokázali optimálne slúžiť záujmom svojich klientov a zamestnancov. V spoločnosti OTTO Work Force podnikáme srdcom a vždy urobíme ešte niečo navyše.

Vízia
Posilnením pozície v Poľsku, Nemecku a Holandsku dokážeme svoje koncepcie ďalej optimalizovať s ohľadom na potreby klientov. Dôrazom na ÚCTU ako najdôležitejšiu základnú individuálnu aj firemnú hodnotu dokážeme súčasne zlepšovať situáciu svojich migrujúcich pracovníkov.

Stratégia

Stratégia
Našou stratégiou pre obdobie rokov 2015 – 2017 je „Sústredením k rastu“. V najbližších rokoch budeme ďalej rásť vďaka tomu, že budeme ešte sústredenejší. Nenecháme sa rozptyľovať, ale zameriame sa na to, v čom sme dobrí, a budeme sa v tom ďalej zlepšovať.

Naši klienti si zaslúžia najlepšie služby. Preto nemá zmysel obracať sa na spoločnosť OTTO, ak ste iba dobrý. Berieme len tých najlepších. Len tí najlepší dokážu skutočne posúvať veci vpred.

Talentovaní a úspešní profesionáli vedia, čo by sa malo diať a čo treba urobiť. Majú veci pod kontrolou. Naši profesionáli sú preto jadrom našej stratégie.
Celková stratégia spoločnosti OTTO môže byť úspešná len vtedy, ak ju každý jednotlivec premení na činy a bude skutočne realizovať. Najlepší ľudia sú disciplinovaní, sústredení a majú veci pod kontrolou.

To je kľúčový odkaz. S ničím menším sa neuspokojíme. ÚCTA preto je a bude základným menovateľom našich činov.