História

Od svojho vzniku v roku 2000 v Holandsku dosiahla spoločnosť OTTO Work Force pozíciu najväčšej medzinárodnej zamestnávateľskej organizácie v Európe. Poskytujeme pomoc zamestnancom z jedného štátu s dočasnou prácou v inom štáte. Naša spoločnosť má tiež rozsiahlu ponuku zamestnania pre ľudí v ich domovských štátoch. Prostredníctvom našej spoločnosti je zamestnaných viac ako 15 000 flexibilných pracovníkov najmä v Holandsku, Nemecku a Poľsku. V západnej a strednej Európe prevádzkujeme spolu 50 pobočiek. OTTO Work Force je súkromná spoločnosť.