Certifikácia a členstvo

Svojim zamestnancom a klientom chceme poskytovať služby najvyššej kvality. Naše úsilie o dosiahnutie najvyššieho štandardu kvality sa odráža v celom rade členstiev a certifikátov.

Členstvo v ABU (holandská Asociácia agentúr dočasného zamestnávania)
Spoločnosť OTTO Work Force je členom ABU. ABU presadzuje záujmy zamestnávateľských agentúr v Holandsku už od roku 1961. Člen ABU musí spĺňať vysoké nároky týkajúce sa bezpečnosti na pracovisku, etického kódexu, pracovných podmienok a odvodov sociálneho poistenia.

Členstvo vo VPO (Asociácia mzdových spoločností)
Spoločnosť OTTO Work Force je členom VPO. Členské mzdové spoločnosti môžu používať pečať kvality „Profesionálny zamestnávateľ“, ktorú VPO udeľuje. Predpokladom jej udelenia sú pravidelné kontroly finančnej spoľahlivosti, kvality poskytovaných služieb a náležitého uplatňovania pracovnoprávnych podmienok VPO.

Certifikát NEN 4400-1
Spoločnosť OTTO Work Force je držiteľom certifikátu NEN-4400-1. Certifikát 4400-1 je nezávislá značka kvality pre všetky spoločnosti, ktoré zabezpečujú pracovné sily, a tiež pre (sub)dodávateľov práce. Držitelia certifikátu ním preukazujú, že správne riadia svoje ľudské zdroje a že včas platia dane a odvody sociálneho poistenia.

Certifikát VCU
Spoločnosť OTTO Work Force je držiteľom certifikátu VCU. Dlhodobo umiestňujeme pracovníkov v spoločnostiach s certifikáciou VCA. Je mimoriadne dôležité venovať adekvátnu pozornosť problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Certifikát VCU je dôkazom, že zamestnávateľská agentúra má správne systémy riadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Certifikát finančného zdravia
Spoločnosť OTTO Work Force je jednou z troch finančne najzdravších spoločností v Holandsku. Preto nám spoločnosť Graydon, ktorá je pre holandských podnikateľov najvýznamnejším zdrojom v záležitostiach zodpovedného podnikania, udelila Certifikát finančného zdravia. Spoločnosť OTTO Work Force ako podnikateľský subjekt týmto certifikátom preukazuje svoj dobrý finančný stav.

Ocenenie „Lean and Green Personal Mobility Award“
Spoločnosť OTTO Work Force je prvou spoločnosťou v Holandsku, ktorá získala ocenenie „Lean and Green Personal Mobility Award“. Toto ocenenie sa udeľuje spoločnostiam, ktoré aktívne zvyšujú udržateľnosť dopravy svojho personálu a dosiahnu v priebehu piatich rokov zníženie emisií CO2 o 20 %. Ocenenie „Personal Mobility Award“ je súčasťou programu „Lean and Green“, ktorý má podniky podnietiť k tomu, aby zvyšovali udržateľnosť svojich logistických procesov.