Odborná príprava a vzdelávanie ako odrazový mostík k skvelej kariére

Krédom spoločnosti OTTO Work Force je, že naši zamestnanci sú naším kapitálom. A do kapitálu sa musí investovať. Čo je najdôležitejšie, máme skutočný záujem investovať do výučby nových schopností a do vášho ďalšieho rozvoja. Vzdelávanie, kurz alebo odborná príprava vám môžu v krátkom čase priniesť príležitosť vybudovať si skvelú kariéru.

Akadémia spoločnosti OTTO
Akadémia spoločnosti OTTO je spoločný názov pre celý rad vzdelávacích kurzov a kurzov odbornej prípravy, ktoré ponúkame našim zamestnancom. Akadémia spoločnosti OTTO však nie je tradičná škola! Štúdium pozostáva z radu neformálnych lekcií, na ktorých sa môžete okrem iného oboznámiť s holandským jazykom a kultúrou.

Akadémia spoločnosti OTTO tiež umožňuje získať uznávaný doklad odbornej spôsobilosti (skúška MBO). Diplom vám skôr umožní napredovať už od začiatku kariéry rýchlymi krokmi. V spolupráci s ROC (regionálne vzdelávacie centrá), ktoré pôsobia po celom Holandsku, ponúkame možnosť získať uznávaný diplom MBO.

Logistiku, strojárstve a potravinárskom priemysle

Stredisko odbornej prípravy pre logistiku
Spoločnosť OTTO Work Force má vlastné stredisko odbornej prípravy pre logistiku. Nemáte oprávnenie na obsluhu vysokozdvižného alebo skladového vozíka? To nie je problém! Skôr než začnete pracovať na niektorej z týchto náročných pozícií vodiča vnútorného dopravného prostriedku, postaráme sa o vašu odbornú prípravu. V stredisku odbornej prípravy vás naučíme, ako obsluhovať EPT(elektrický paletový vozík), alebo si môžete zvýšiť kvalifikáciu v kurze odbornej prípravy pre vodičov skladových vozíkov. S pomocou certifikovaných školiteľov prácu v oblasti logistiky zvládnete. Už viac ako dvanásť rokov získavajú certifikát každý týždeň desiatky zamestnancov!

Bezpečnosť práce v strojárstve
Práca v strojárstve môže byť zložitá. Pracujete napríklad pre klientov, ktorí prevádzkujú veľké stroje alebo chemické zariadenia. Vaša bezpečnosť je pre nás nanajvýš dôležitá. K mnohým (priamym) nehodám dochádza preto, že zamestnanci nepoznajú bezpečnostné riziká alebo si ich neuvedomujú. Dôkladnejším a lepším vzdelávaním sa zlepšujú znalosti a povedomie a predchádza sa tak mnohým nehodám. Čoraz viac strojárskych podnikov vyžaduje, aby pracovník pred nástupom na pracovisko predložil certifikát VCA. Tento certifikát potvrdzuje, že zamestnanec má dostatočné znalosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia (VGM). Spoločnosť OTTO Work Force v spolupráci so školiacimi partnermi umožňuje získať certifikáty B-VCA, VCA-VOL alebo „flange“ (protokol).

Práca a vzdelávanie v potravinárskom priemysle
Sektor čerstvých potravín patrí medzi popredné odvetvia holandskej ekonomiky a ponúka preto široké možnosti pracovného uplatnenia. Práca a vzdelávanie kráčajú v tomto odvetví ruku v ruke. V tejto oblasti spolupracujeme so spoločnosťou SVO, naším školiacim partnerom pre potravinársky priemysel. Spoločne vám umožňujeme získať kvalifikáciu v odbore potravinársky asistent – potravinársky priemysel (NT2).

Viac informácií?
Máte záujem o podrobnejšie informácie o možnostiach odbornej prípravy u nás? Alebo už hľadáte inšpiratívnu pozíciu? Kontaktujte nás.